POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I PRYWATNOŚCI– dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) informujemy, że realizacja umowy, którą  z Państwem zawieramy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje, które zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”)

HMT Materiały Ścierne s.c. Jerzy Czerwiński, Janusz Rudnicki, prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 7420012901 , nr REGON 510350700, ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzają Państwo założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniecie poproszeni o podanie nam danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy kupna-sprzedaży.
Państwa dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług prowadzonych w zakresie działalności gospodarczej.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się Państwo zdecydują, może to być:
– Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
– Realizacja Twoich zamówień
– Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
– Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Państwa dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

 • wywołujące wobec Państwa skutki prawne,
 • wpływające na Państwa w podobnie istotny sposób,

zapytamy o Państwa zgodę.

Zgodę w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa danych
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych (w przypadku jeżeli jest to prawnie umotywowane)
 • ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 • umożliwiają, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 • nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Państwa sesji
 • statystycznym
 • marketingowym
 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, można skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdują na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, która jest używana:

Jeśli nie wyłączą Państwo wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażcie zgodę na ich wykorzystanie.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • hostingodawca
 • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • portale społecznościowe

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: HMT Materiały Ścierne s.c., ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo  | REGON: 510350700 NIP: 7420012901. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo  lub email: admin@sait.pl oraz telefonicznie, pod numerem 89 741 00 19.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu handlu materiałami ściernymi. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usłlug mieści się w zakresie działalności gospodarczej HMT Materiały Ścierne s.c., jednocześnie przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Spółka mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie  w celu dostarczania klientom HMT Materiały Ścierne s.c. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Spółkę produktów.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 13 poniżej.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– przenoszenia Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej na temat praw przysługujących w związku z przetwarzaniem przez HMT Materiały Ścierne s.c.   Państwa danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://datamakesales.pl/rodo-czyli-rewolucja-w-ochronie-danych-osobowych/

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: admin@sait.pl,
– pocztę tradycyjną na adres: ul. Przemysłowa 8, 11-700 Mrągowo

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.